ninocd2
01. MATTINO – Albano
02. MUSICA – Albano
03. IO PER AMORE – Pino Donaggio
04. GIANNI – Pino Donaggio

1969

Veja também

  • ninooitalianinho

Nino, o Italianinho